domov

Zgodovina

Družba BM Veritas Revizija d.o.o. je nastala z oddelitvijo revizijske dejavnosti iz družbe LM Veritas d.o.o., ki deluje že od leta 1991. Oddelitev je bila izvedena v mesecu maju 2009, pri čemer so na novo družbo prešli vsi posli in zaposleni pri revizijski dejavnosti družbe LM Veritas.

BM Veritas Revizija d.o.o. je registrirana za opravljanje revizijskih storitev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

V družbi je zaposlenih 8 oseb in sicer dva pooblaščena revizorja, notranja revizorka z licenco ter 5 revizorjev z večletnimi izkušnjami. Posamezni revizorji smo specialisti za različne gospodarske dejavnosti in nekatera računovodska in finančna področja, zato skušamo vedno vsakemu naročniku revizijske storitve zagotoviti revizorja, ki bo najhitreje in najbolje razumel posebnosti, ki se pojavljajo pri posameznem naročniku.

Storitve

Revidiranje

Revizijske storitve lahko ločimo predvsem na revidiranje računovodskih izkazov  in na notranje revidiranje.

Revidiranje računovodskih izkazov

Revizije računovodskih izkazov izvajamo predvsem v gospodarskih družbah in v trgovskih ter storitvenih podjetjih. Posebej smo se specializirali za gospodarske družbe, ki opravljajo gospodarske javne službe, predvsem na področju komunalnih dejavnosti.

Notranje revidiranje

Notranje revizije izvajamo pri posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikih.  Specializirani smo za opravljanje notranje revizije v javnih zdravstvenih zavodih, vzgojno izobraževalnih zavodih, javnih skladih, državnih agencijah ter v organizacijah povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

več o naših storitvah...

Kontakt

BM Veritas Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Poišči na zemljevidu...
Telefoni:
01 568 43 80 (pisarna)
041 602 208 (direktor)